Každý rok se koná na výcvikovém středisku Barbora soustředění mladých potápěčů.
Toto soustředění probíhá druhý týden v červenci. Děti se tu učí potápět ve volné vodě a získávají tu po složení zkoušek různé dětské kvalifikace.
Barbora02b.jpg
VSB2006-02.jpg
VSB2006-03.jpg
VSB2006-3289.jpg
VSB2006-25.jpg
VSB2006-28.jpg
VSB2006-30.jpg
VSB2006-31.jpg
VSB2006-21.jpg
VSB2006-18.jpg
VSB2006-3531.jpg
VSB2006-032.jpg
VSB2006-3519.jpg
VSB2006-034.jpg
VSB2006-ponton.jpg

Kurz potápění CMAS P*

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:
Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti

o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj,
o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou,
o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání,
o pravidlech bezpečného potápění a o plánování ponorů,
o potápění bez nutnosti provádění stupňovité dekomprese,
o stanovení nulových časů, doby vysycení zbytkového dusíku a časového limitu do odletu po ponoru,
o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany,
o zásadách resuscitace.

Dovednosti: Uchazeč musí být schopen

zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj,
řídit svůj vztlak ve vodě,
vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách,
bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně a efektivně se pohybovat pod vodou i na hladině,
zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny,
zachránit se v krizových situacích a poskytnout základní pomoc partnerovi.

Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:

Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 200 m na hladině za použití základní výstroje.
Vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 - 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 -15 m pod vodou za použití základní výstroje.
Přípravu, kompletaci, ustrojení a kontrolu potápěčské výstroje
Vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý břeh, člun apod.) nebo při simulaci těchto podmínek.
Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku a řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku.
Vylití masky pod vodou, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou, používání signálů pod vodou i na hladině.
Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z jednoho přístroje, při této činnosti uplavat pod vodou vzdálenost 10 - 15 m a vynořit se.

Úkon je nutno provést opakovaně, aby uchazeč prokázal schopnost společného dýchání jak při použití alternativního zdroje vzduchu, tak při střídání jedné plicní automatiky.
Uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
Vlečení partnera po hladině na vzdálenost 10 - 15 m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji).
Předvedení resuscitace.

Podmínkou udělení kvalifikace CMAS P je absolvování nejméně 5 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě do malých hloubek s instruktorem. Za jediný den je možno započítat nejvýše dva ponory.
- výcvik se základní výstrojí ( maska,šnorchl,ploutve ) 2 x 2 hodiny
- teoretická příprava na učebně 7 x 2 hodiny
- výcvik s dýchacím přístrojem v bazénu 5 x 2 hodiny
- 6 sestupů ve volné vodě
- závěrečné zkoušky z potápěčské teorie a praxe

Po úspěšném dokončení kurzu získáte znalosti a dovednosti potápěče s jednou hvězdou a průkaz platný po celém světě
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one