Každý rok se koná na výcvikovém středisku Barbora soustředění mladých potápěčů.
Toto soustředění probíhá druhý týden v červenci. Děti se tu učí potápět ve volné vodě a získávají tu po složení zkoušek různé dětské kvalifikace.
Barbora02b.jpg
VSB2006-02.jpg
VSB2006-03.jpg
VSB2006-3289.jpg
VSB2006-25.jpg
VSB2006-28.jpg
VSB2006-30.jpg
VSB2006-31.jpg
VSB2006-21.jpg
VSB2006-18.jpg
VSB2006-3531.jpg
VSB2006-032.jpg
VSB2006-3519.jpg
VSB2006-034.jpg
VSB2006-ponton.jpg

Kurz potápění CMAS P**

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:
Vědomosti:

Uchazeč musí mít vědomosti v plném rozsahu stupně CMAS P doplněné o hlubší znalosti potápěčské fyziky, anatomie a fyziologie,
příčin, projevů a následků nemocí a úrazů spojených s potápěním a jejich prevence,
používané potápěčské výstroje a principů její konstrukce,
správného plánování ponorů včetně volby místa, plánu spotřeby vzduchu, plánu dekompresního postupu a řešení případné krizové situace,
zásad orientace při potápění,
zásad nočního potápění,
zásad záchrany tonoucích a způsobů resuscitace.

Dovednosti:

Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí být uchazeč schopen

správně používat potápěčskou výstroj za různých podmínek,
vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera,
používat dekompresní tabulky pro jednoduché i opakované ponory a provést stupňovitou dekompresi,
používat dekompresní bójku,
používat kompas k orientaci pod vodou,
uskutečnit noční ponor.

Povinné úkony.
Uchazeč musí správně provést:

Skok do vody s maskou a dýchací trubicí v ruce, jejich nasazení a vylití pod vodou.
Uplavání vzdálenosti 800 m se základní výstrojí na hladině s následujícím zanořením do hloubky 3 - 5 m a uplaváním vzdálenosti 10 m v této hloubce.
Uplavání vzdálenosti 600 m na hladině v kompletní výstroji, z toho 500 m při dýchání pomocí dýchací trubice a 100 m v poloze naznak bez použití dýchací trubice nebo plicní automatiky.
Sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky ve střední hloubce.
Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední hloubce uplavat 2 - 5 m k partnerovi a za střídání jedné plicní automatiky předvést řízený výstup včetně vykonání bezpečnostní zastávky.
Vynést partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a táhnout jej po hladině na vzdálenost 25 m.
Uvázat dračí smyčku, lodní smyčku, vůdcovský uzel, škotovou spojku a předvést použití karabin.
Předvedení resuscitace.
Kompletní naplánování opakovaného ponoru včetně spotřeby, dekompresních zastávek a plánu řešení krizové situace.
Předvést použití dekompresní bójky ve volné vodě.
Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 30 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření plavat k tomuto cíli.
Absolvovat noční ponor.

Povinné úkony pod vodou (s výjimkou bodu 11.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora.

Do udělení kvalifikace CMAS P** musí uchazeč uskutečnit nejméně 20 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P** uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one