Každý rok se koná na výcvikovém středisku Barbora soustředění mladých potápěčů.
Toto soustředění probíhá druhý týden v červenci. Děti se tu učí potápět ve volné vodě a získávají tu po složení zkoušek různé dětské kvalifikace.
Barbora02b.jpg
VSB2006-02.jpg
VSB2006-03.jpg
VSB2006-3289.jpg
VSB2006-25.jpg
VSB2006-28.jpg
VSB2006-30.jpg
VSB2006-31.jpg
VSB2006-21.jpg
VSB2006-18.jpg
VSB2006-3531.jpg
VSB2006-032.jpg
VSB2006-3519.jpg
VSB2006-034.jpg
VSB2006-ponton.jpg
Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti

o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj,
o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou,
o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání,
o pravidlech bezpečného potápění,
o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany,
o zásadách resuscitace.

Dovednosti: Uchazeč musí být schopen

zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj,
řídit svůj vztlak ve vodě,
vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách,
bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině.
zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské dvojice (trojice).

Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:

Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 10 m na hladině za použití základní výstroje.
Vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 - 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 - 15 m pod vodou.
Přípravu, kompletaci ustrojení a kontrolu potápěčské výstroje.
Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku.
Vylití masky pod vodou, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou, používání signálů pod vodou i na hladině.
Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z alternativního zdroje vzduchu, při této činnosti uplavat pod vodou 5 - 10 m a vynořit se.
* Uplavání nejméně 100 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.

Podmínkou udělení kvalifikace Junior SPČR je absolvování nejméně 5 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě do malých hloubek s instruktorem. Za jediný den je možno započítat nejvýše dva ponory.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one