Každý rok se koná na výcvikovém středisku Barbora soustředění mladých potápěčů.
Toto soustředění probíhá druhý týden v červenci. Děti se tu učí potápět ve volné vodě a získávají tu po složení zkoušek různé dětské kvalifikace.
Barbora02b.jpg
VSB2006-02.jpg
VSB2006-03.jpg
VSB2006-3289.jpg
VSB2006-25.jpg
VSB2006-28.jpg
VSB2006-30.jpg
VSB2006-31.jpg
VSB2006-21.jpg
VSB2006-18.jpg
VSB2006-3531.jpg
VSB2006-032.jpg
VSB2006-3519.jpg
VSB2006-034.jpg
VSB2006-ponton.jpg

Požadavky k získání kvalifikačního stupně

Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti
- o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organizmus a výstroj
- o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou
- o účelu , funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání
- o pravidlech bezpečného potápění
- o způsobech řešení krizových situacích a o způsobech záchrany

Dovednosti

Uchazeč musí být schopen:
- zkompletovat,používat a ošetřovat potápěčskou výstroj
- řídí svůj vztlak a svou polohu ve vodě
- vyrovnávat během ponoru vyrovnávat tlak v dutinách
- bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině
- zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny

Povinné úkony

Uchazeč musí správně provést
1. Přípravu,kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje
2. Partnerskou kontrolu před vstupem do vody
3. Používání signálů pod vodou i na hladině
4. vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku
5. vylití masky pod vodou
6. Vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou
7. Uchopení ztracené automatiky pod vodou
8. Po simulaci nedostatku vzduchu dýchat z partnerova alternativního zdroje vzduchu
9. Odložení zátěže na hladině
10.Ošetření výstroje po ponoru
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one