Každý rok se koná na výcvikovém středisku Barbora soustředění mladých potápěčů.
Toto soustředění probíhá druhý týden v červenci. Děti se tu učí potápět ve volné vodě a získávají tu po složení zkoušek různé dětské kvalifikace.
Barbora02b.jpg
VSB2006-02.jpg
VSB2006-03.jpg
VSB2006-3289.jpg
VSB2006-25.jpg
VSB2006-28.jpg
VSB2006-30.jpg
VSB2006-31.jpg
VSB2006-21.jpg
VSB2006-18.jpg
VSB2006-3531.jpg
VSB2006-032.jpg
VSB2006-3519.jpg
VSB2006-034.jpg
VSB2006-ponton.jpg

Výcvikové stupně

Výcvikové stupně

Výcvik je prováděn dle výcvikových a bezpečnostních směrnic Svazu potápěčů České republiky (dále SPČR). V okamžiku získání mezinárodní kvalifikace v systému CMAS musí být účastník výcviku členem jednoho ze svazů SPČR. Členem svazu se může stát buď jako "individuální člen" nebo prostřednictvím členství v některém z potápěčských klubů, který je členem svazu.

V systému CMAS lze získat následující kvalifikace:

Potápěčské: CMAS P*, CMAS P**, CMAS P**
Instruktorské: CMAS I*, CMAS I**, CMAS I**

CMAS podporuje i potápění dětí. Děti mohou získat kvalifikace Bronzový delfín, Stříbrný delfín a Zlatý delfín. Výcvik dětí probíhá dle Směrnic pro potápění dětí.

Další kvalifikace a zkušenosti lze získat absolvováním specializačních kurzů.
Všeobecná ustanovení výcvikových směrnic

Absolvent výcviku na potápěčský kvalifikační stupeň CMAS musí být členem organizace CMAS.

Výcvik na potápěčský kvalifikační stupeň CMAS provádí potápěčský instruktor CMAS.

Vědomosti a dovednosti uchazeče o potápěčské kvalifikační stupně mohou být posuzovány buď v průběhu výcviku, nebo formou závěrečných zkoušek, avšak zásadně musejí být splněny všechny požadavky na příslušný kvalifikační stupeň. Toto posouzení musí provést instruktor, který kvalifikační stupeň uchazeči udělí.

Zájemci o výcvik, kteří jsou mladší 18 let, musejí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců takového zájemce s jeho účastí ve výcviku.

Pod pojmy malá, střední a velká hloubka se rozumějí ve stejném pořadí hloubky 0 -10 m,10 - 30 m a přes 30 m.

Chráněným vodním prostorem se rozumí vodní prostor s malou hloubkou, v němž je možno neustále dozírat na cvičence a v případě nebezpečí okamžitě zasáhnout (např. bazén nebo mělká zátoka s dobrou viditelností). Volnou vodou se rozumí každý vodní prostor, který nelze považovat za chráněný.

Pokud je k získání potápěčského kvalifikačního stupně předepsán určitý počet ponorů, započítávají se do něj ponory s dýchacím přístrojem ve volné vodě. Ponorem se pro tyto účely rozumí pobyt pod vodou v trvání nejméně 20 minut.

Základní potápěčskou výstrojí se rozumí potápěčská maska, dýchací trubice a ploutve. Při výcviku, který zahrnuje potápění ve volné vodě, je základní potápěčskou výstroj nutno doplnit o potápěčský nůž a potápěčskou bóji. (Použití potápěčské bóje je možno vypustit za předpokladu, že instruktor spolehlivě zajistí bezpečnost cvičenců jiným způsobem.) Pro disciplíny se základní potápěčskou výstrojí lze též použít izolační oblek a zátěžní opasek.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one